COVID-19 Instructies

Instructies Zwemles (specifieke richtlijnen Spetterclub Tiel)

1. Per kind maximaal één begeleider toegestaan*;
2. Maximaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig op onze locatie;
3. Uw kind dient de badkleding reeds aan te hebben (onder reguliere kleding);
4. Zorg dat uw kind voorafgaand aan de les naar het toilet is geweest (thuis). Toiletgebruik op onze locatie is toegestaan, doch gelieve te minimaliseren;
5. Ingang via het terras nabij het zwembad (bereikbaar via brandtrap);
6. Was bij aankomst uw handen en de handen van uw kind 20 seconden met de aanwezige desinfectiegel;
7. Voorkom zoveel mogelijk aanraking met leuningen en deurklinken;
8. Volg te allen tijde de aangegeven routing (eenrichtingsverkeer);
9. Kleed uw kind in de bar uit en breng uw kind vervolgens direct naar de zwemzaal;
10. Neem tijdens de les plaats in de bar of op het terras (zitplaatsen zijn aangegeven);
11. Zorg dat u na afloop van de les op tijd klaar staat om uw kind uit de zwemzaal op te halen;
12. U wordt verzocht uw kind thuis te douchen (douchen op onze locatie niet toegestaan);
13. Omkleden van uw kind na afloop van de les verplicht in de kleedcabines;
14. Verlaat onze locatie via de uitgang van de kleedruimte;
15. Volg instructies van het aanwezige personeel;
16. Houd voldoende (1,5 meter) afstand.

*1.1. Tweede kind (naast begeleider) meenemen in de wachtruimte toegestaan als er echt geen andere oplossing is;
1.1.1. Ons personeel wijst u een beschikbare plaats voor meer personen aan;
1.1.2 U dient uw kind aan de hand te houden op de aangeven looproute;
1.1.3. Maxicosi toegestaan.

Instructies Zwembadbezoek (looproute)

1. Ingang via de brandtrap naar het terras (rechts naast de Carwellness);
2. Eenrichtingsverkeer over het terras;
3. Ingang bar via schuifdeur kinderspeelhoek;
4. Uitkleden op de daarvoor bestemde krukjes;
5. Direct zwemzaal betreden via deur links naast kinderspeelhoek;
6. Uw kind achterlaten op de daarvoor bestemde banken;
7. Verlaat de zwemzaal via de schuifdeur links naast de banken;
8. Neem plaats op het terras óf betreed de bar via schuifdeur kinderspeelhoek;
9. Neem plaats in de bar;
10. Voor de toiletten geldt eenrichtingsverkeer (let op de bewegwijzering);
11. Eind van de les tijdig klaarstaan op de aangegeven wachtplaatsen in de doorloophal van de bar;
12. Beurtelings uw kind ophalen in de zwemzaal en direct de trap af naar de kleedruimte;
13. Omkleden in de kleedcabines en de kleedruimte verlaten via de gebruikelijke uitgang.
14. Vraag bij twijfel ons personeel (herkenbaar aan geel veiligheidshesje) u te helpen.

Protocol Verantwoord Zwemmen (algemene richtlijnen)

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
3. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
4. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
5. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
6. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
7. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
8. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
9. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
10. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
11. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
12. Douche thuis voor en na het zwemmen;
13. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Richtlijnen RIVM (algemene richtlijnen)

1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;
3. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
5. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
6. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
7. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
8. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
9. Vermijd het aanraken van je gezicht;
10. Schud geen handen.