Maatregelen BabySpetters

Maatregelen hervatten zwemles

Op deze pagina vindt u informatie over welke maatregelen wij treffen voor een verantwoorde herstart van onze lessen BabySpetters. Wij hebben hierbij rekening gehouden met urgentie van de betreffende activiteit, organisatorische mogelijkheden, faciliteite mogelijkheden en beschikbaarheid van onze zweminstructeurs. Zo hebben wij bijvoorbeeld zweminstructeurs onder ons met een hoge kwetsbaarheid of werkzaamheden binnen de zorg (wat op dit moment prioriteit geniet), waardoor zij niet of nauwelijks inzetbaar zijn.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij met het doorvoeren van deze maatregelen niet de service en flexibiliteit kunnen leveren die u van ons gewend bent. Wij kunnen op dit moment dan ook bijvoorbeeld niet ingaan op individuele verzoeken. Dit alles is noodzakelijk voor een veilige en verantwoorde herstart van onze zwemlessen. Uiteraard toetsen wij de maatregelen doorlopend en passen wij deze waar nodig en waar mogelijk aan. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Maatregelen BabySpetters

1. Lessen BabySpetters worden hervat per week 24 (v.a. 8 juni).
2. Ons zwembad is voor de activiteit BabySpetters bereikbaar via de normale route. Gelieve het gebruik van kinderwagens te vermijden en gebruik te maken van een maxi cosi.
3. Omkleden voorafgaand aan de les vindt plaats in de zwemzaal, zowel voor u als uw kind (u heeft uw badkleding reeds aan onder uw normale kleding). Omkleedkussens zijn aanwezig en worden gedesinfecteerd. U dient zelf een hoes/laken/doek voor over het omkleedkussen mee te nemen.
4. Omkleden van uw kind na de les vindt plaats in de zwemzaal. Omkleedkussens zijn aanwezig en worden gedesinfecteerd. U dient zelf een hoes/laken/doek voor over het omkleedkussen mee te nemen. U kleedt uzelf om in de daarvoor bestemde kleedcabines in de kleedruimte.
5. Er wordt zoveel als mogelijk op 1,5 meter les gegeven (mits dit veiligheidshalve verantwoord is).
6. In de huidige onevenwichtige situatie is het mogelijk dat instructeurs (sneller dan normaal) vanwege RIVM-richtlijnen uitvallen. Lessen zullen vervolgens komen te vervallen.
7. De maatregelen zijn en blijven onder voorbehoud. De maatregelen worden doorlopend getoetst op veiligheid, haalbaarheid en noodzakelijkheid. Waar nodig worden maatregelen aangepast of teruggetrokken.

Maatregelen lidmaatschap

1. Lidmaatschappen BabySpetters worden hervat per week 24 (v.a. 8 juni).
2. Eventuele tussentijdse tariefswijzigingen als gevolg van de coronacrisis voorbehouden.