Maatregelen MiniSpetters

Maatregelen hervatten zwemles

Op deze pagina vindt u informatie over welke maatregelen wij treffen voor een verantwoorde herstart van onze lessen MiniSpetters. Wij hebben hierbij rekening gehouden met urgentie van de betreffende activiteit, organisatorische mogelijkheden, faciliteite mogelijkheden en beschikbaarheid van onze zweminstructeurs. Zo hebben wij bijvoorbeeld zweminstructeurs onder ons met een hoge kwetsbaarheid of werkzaamheden binnen de zorg (wat op dit moment prioriteit geniet), waardoor zij niet of nauwelijks inzetbaar zijn.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij met het doorvoeren van deze maatregelen niet de service en flexibiliteit kunnen leveren die u van ons gewend bent. Dit alles is noodzakelijk voor een veilige en verantwoorde herstart van onze zwemlessen. Uiteraard toetsen wij de maatregelen doorlopend en passen wij deze waar nodig en waar mogelijk aan. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Maatregelen MiniSpetters

1. Lessen MiniSpetters worden onder voorwaarden hervat per 11 mei.
2. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
3. Lessen MiniSpetters vinden per 8 juni weer op wekelijkse basis plaats.
4. Lestijden worden gewijzigd. U vindt de lestijden van uw zoon of dochter in onderstaand schema.
5. Communicatie met de instructeur na de les is niet mogelijk.
6. Er wordt zoveel als mogelijk vanaf de kant en/of op 1,5 meter les gegeven (mits dit veiligheidshalve verantwoord is).
7. Lessen MiniSpetters worden (waar mogelijk) uitgebreid naar 40 minuten om achterstanden zoveel als mogelijk in te kunnen lopen.
8. Onze instructeurs hebben enige tijd nodig om de niveau's van de lesgroepen te bepalen. Derhalve kunnen wij u niet direct voorzien van informatie over doorlooptijden en/of doorstroomdata.
9. In de huidige onevenwichtige situatie is het mogelijk dat instructeurs (sneller dan normaal) vanwege RIVM-richtlijnen uitvallen. Lessen zullen vervolgens komen te vervallen.
10. De maatregelen zijn en blijven onder voorbehoud. De maatregelen worden doorlopend getoetst op veiligheid, haalbaarheid en noodzakelijkheid. Waar nodig worden maatregelen aangepast of teruggetrokken.

Mijn zoon/dochter zwemt sinds 11/05 op woensdag bij Juf Arja in de even weken
WOE 14:45 in de even weken wordt per 8 juni WOE 14:45 op wekelijkse basis.
WOE 15:30 in de even weken wordt per 8 juni WOE 15:30 op wekelijkse basis.
WOE 16:15 in de even weken wordt per 8 juni WOE 16:15 op wekelijkse basis.
WOE 17:00 in de even weken wordt per 8 juni WOE 17:00 op wekelijkse basis.

Mijn zoon/dochter zwemt sinds 11/05 op woensdag bij juf Meno in de even weken
WOE 14:30 in de even weken wordt per 8 juni WOE 14:30 op wekelijkse basis.
WOE 15:15 in de even weken wordt per 8 juni WOE 15:15 op wekelijkse basis.
WOE 16:00 in de even weken wordt per 8 juni WOE 16:00 op wekelijkse basis.
WOE 16:45 in de even weken wordt per 8 juni WOE 16:45 op wekelijkse basis.

Mijn zoon/dochter zwemt sinds 11/05 op woensdag bij Arja in de oneven weken (voorheen zaterdag bij juf Conne/Meno)
WOE 14:45 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 09:15 op wekelijkse basis (bij juf Linda).
WOE 15:30 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 10:00 op wekelijkse basis (bij juf Linda).
WOE 16:15 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 10:45 op wekelijkse basis (bij juf Linda).
WOE 17:00 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 11:30 op wekelijkse basis (bij juf Linda).

Mijn zoon/dochter zwemt sinds 11/05 op woensdag bij juf Meno in de oneven weken (voorheen zaterdag bij juf Meno)
WOE 14:30 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 09:45 op wekelijkse basis.
WOE 15:15 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 10:30 op wekelijkse basis.
WOE 16:00 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 11:15 op wekelijkse basis.
WOE 16:45 in de oneven weken wordt per 8 juni ZON 09:00 op wekelijkse basis.

Welke juf heeft mijn zoon of dochter?
Klik
hier voor een foto van onze zweminstructeurs. Graag stellen wij u binnenkort via deze pagina voor aan onze nieuwe collega Linda.

Maatregelen lidmaatschap

1. Lidmaatschappen MiniSpetters worden hervat per week 20 (v.a. 11 mei). Restitutie voor eventuele toekomstige gemiste lessen is niet mogelijk.
2. Eventuele tussentijdse tariefswijzigingen als gevolg van de coronacrisis voorbehouden.