Maatregelen TopSpetters (ABC-diploma)

Maatregelen hervatten zwemles

Op deze pagina vindt u informatie over welke maatregelen wij treffen voor een verantwoorde herstart van onze lessen TopSpetters. Wij hebben hierbij rekening gehouden met urgentie van de betreffende activiteit, organisatorische mogelijkheden, faciliteite mogelijkheden en beschikbaarheid van onze zweminstructeurs. Zo hebben wij bijvoorbeeld zweminstructeurs onder ons met een hoge kwetsbaarheid of werkzaamheden binnen de zorg (wat op dit moment prioriteit geniet), waardoor zij niet of nauwelijks inzetbaar zijn.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij met het doorvoeren van deze maatregelen niet de service en flexibiliteit kunnen leveren die u van ons gewend bent. Dit alles is noodzakelijk voor een veilige en verantwoorde herstart van onze zwemlessen. Uiteraard toetsen wij de maatregelen doorlopend en passen wij deze waar nodig en waar mogelijk aan. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Maatregelen TopSpetters (ABC-diploma)

1. Lessen TopSpetters worden onder voorwaarden hervat per 11 mei.
2. Lessen TopSpetters Plus (1/3 begeleiding) worden onder voorwaarden hervat per 25 mei.
3. Lessen TopSpetters Privé (1/1 begeleiding) worden onder voorwaarden hervat óf samengevoegd per 25 mei.
4. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
5. Lessen TopSpetters worden verspreid over de week. In onderstaand schema vindt u de lestijd van uw zoon of dochter.
6. Spelen na de les (kind), alsmede communicatie met de instructeur (ouder), is niet mogelijk.
7. Er wordt zoveel als mogelijk vanaf de kant en/of op 1,5 meter les gegeven (mits dit veiligheidshalve verantwoord is).
8. Lessen TopSpetters worden (waar mogelijk) uitgebreid naar 50 minuten om achterstanden zoveel als mogelijk in te kunnen lopen.
9. Onze instructeurs hebben enige tijd nodig om de niveau's van de lesgroepen te bepalen. Derhalve kunnen wij u niet direct voorzien van informatie over doorlooptijden en/of afzwemdata.
10. In de huidige onevenwichtige situatie is het mogelijk dat instructeurs (sneller dan normaal) vanwege RIVM-richtlijnen uitvallen. Lessen zullen vervolgens komen te vervallen.
11. De maatregelen zijn en blijven onder voorbehoud. De maatregelen worden doorlopend getoetst op veiligheid, haalbaarheid en noodzakelijkheid. Waar nodig worden maatregelen aangepast of teruggetrokken.

Lestijden TopSpetters juf Laura
MA/DO 14:30 wordt per 11 mei MA 14:30 + DO 14:30 (geen wijziging)
MA/DO 15:30 wordt per 11 mei MA 15:30 + DO 15:30 (geen wijziging)
MA/DO 16:30 wordt per 11 mei MA 16:30 + DO 16:30 (geen wijziging)
MA/DO 17:30 wordt per 11 mei MA 17:30 + DO 17:30 (geen wijziging)
DI/VR 14:30 wordt per 11 mei DI 14:30 + ZO 13:30
DI/VR 15:30 wordt per 11 mei DI 15:30 + ZO 14:30
DI/VR 16:30 wordt per 11 mei DI 16:30 + ZO 15:30

Lestijden TopSpetters juf Arja
MA/DO 15:00 wordt per 11 mei MA 15:00 + ZA 13:30
MA/DO 16:00 wordt per 11 mei MA 16:00 + ZA 14:30
MA/DO 17:00 wordt per 11 mei MA 17:00 + ZA 15:30
MA/DO 18:00 wordt per 11 mei MA 18:00 + ZA 16:30
DI/VR 15:00 wordt per 11 mei DI 15:00 + VR 14:30
DI/VR 16:00 wordt per 11 mei DI 16:00 + VR 15:30
DI/VR 17:00 wordt per 11 mei DI 17:00 + VR 16:30
DI/VR 18:00 wordt per 11 mei DI 18:00 + VR 17:30

Lestijden TopSpetters juf Carla & juf Meno (voorheen juf Vera)
MA/DO 15:00 wordt per 11 mei Do 15:00 (juf Carla) + ZA 14:00 (juf Meno)
MA/DO 16:00 wordt per 11 mei Do 16:00 (juf Carla) + ZA 15:00 (juf Meno)
MA/DO 17:00 wordt per 11 mei Do 17:00 (juf Carla) + ZA 16:00 (juf Meno)
MA/DO 18:00 wordt per 11 mei Do 18:00 (juf Carla) + ZA 17:00 (juf Meno)
DI/VR 15:00 wordt per 11 mei VR 15:00 (juf Meno) + ZO 14:00 (juf Carla)
DI/VR 16:00 wordt per 11 mei VR 16:00 (juf Meno) + ZO 15:00 (juf Carla)
DI/VR 17:00 wordt per 11 mei VR 17:00 (juf Meno) + ZO 16:00 (juf Carla)
DI/VR 18:00 wordt per 11 mei VR 18:00 (juf Meno) + ZO 17:00 (juf Carla)

Welke juf heeft mijn zoon of dochter?
Klik
hier voor een foto van onze zweminstructeurs

Maatregelen lidmaatschap

1. Lidmaatschappen TopSpetters Plus en TopSpetters Privé blijven gepauzeerd tot het moment van herstart lessen.
2. Lidmaatschappen TopSpetters worden hervat per week 20 (v.a. 11 mei). Restitutie voor eventuele toekomstige gemiste lessen is niet mogelijk.
3. Wegens de noodgedwongen langdurige sluiting van onze zwemschool hebben de zwemlestrajecten niet naar redelijkheid doorgang kunnen vinden. Als gevolg hiervan wordt het behalen van het zwemdiploma binnen tien maanden na startdatum niet mogelijk geacht. Diplomagarantie is derhalve voor de lopende zwemlestrajecten niet meer van toepassing.
4. Eventuele tussentijdse tariefswijzigingen als gevolg van de coronacrisis voorbehouden.