COVID-19 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij met het doorvoeren van deze maatregelen niet de service en flexibiliteit kunnen leveren die u van ons gewend bent. Wij kunnen op dit moment dan ook niet ingaan op individuele verzoeken. Dit alles is noodzakelijk voor een veilige & verantwoorde herstart van onze zwemlessen. Uiteraard toetsen wij de maatregelen doorlopend en passen wij deze waar nodig en waar mogelijk aan. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen omtrent de herstart van onze lessen terug.

Is zwemmen in zwembadwater verantwoord?

Het RIVM, het OMT en het kabinet adviseren binnenzwembaden per 11 mei weer te openen. Dit integrale advies is ontstaan uit adviezen van tientallen gezondheidsexperts en onderzoeken naar COVID-19 wereldwijd. Hierbij is rekening gehouden van chloor in het zwembadwater als disinfectant. Wij vertrouwen op deze adviezen en nemen alle richtlijnen van het RIVM en het Protocol Verantwoord Zwemmen in acht.

Ik wil mijn kind nog niet laten starten, wat nu?

Uiteraard staat het u geheel vrij uw kind voorlopig nog even thuis te laten. Hier hebben wij alle begrip voor. Houdt u er rekening mee dat het kan betekenen dat uw zoon of dochter naar verloop van tijd achter zal lopen op het niveau van het lesgroepje (in geval van TopSpetters), waardoor uw zoon of dochter wellicht niet meer in het huidige lesgroepje verder kan. Wij zullen vervolgens op zoek gaan naar een passende oplossing.

De herstart van onze activiteiten betekent dat ook de lidmaatschappen weer worden hervat. Het pauzeren van een lidmaatschap is niet mogelijk. Mocht uw zoon of dochter als gevolg van medisch advies de lessen niet kunnen hervatten, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Kan ik het zwembad bereiken met een kinderwagen?

Wij hebben tijdelijk een andere ingang welke enkel via een trap bereikbaar is. Het zwembad is hierdoor niet bereikbaar met een kinderwagen.

Voor de activiteit BabySpetters geldt een uitzondering. U kunt ons zwembad met een kinderwagen bereiken via de normale route.

Ik heb geen oppas voor mijn andere kind(eren), wat nu?

Per kind is één begeleider toegestaan. Dit is één van de maatregelen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen en de richtlijnen van het RIVM. We willen u verzoeken zelf tot een passende oplossing te komen. Mocht u echt geen oplossing weten te vinden, willen wij u verzoeken tijdig via e-mail contact met ons op te nemen.

Waarom is diplomagarantie niet meer mogelijk?

Wij bevinden ons met onze hele maatschappij in een uitzonderlijke overmachtssituatie. Als gevolg hiervan zijn wij geruime tijd gesloten geweest. Het behalen van het zwemdiploma binnen 10 maanden na de startddatum van uw zoon of dochter is hierdoor onmogelijk en onverantwoord. Daarnaast kunnen wij de lessen niet hervatten op onze gebruikelijke wijze en zullen onze instructeurs anders te werk moeten gaan. Prioriteit ligt nu, meer dan ooit, bij veiligheid: uw kind op een verantwoorde wijze goed leren zwemmen.

De (tijdelijk) nieuwe lestijd is voor mij niet mogelijk, wat nu?

Het is voor ons een enorme organisatorische puzzel om alle activiteiten veilig en verantwoord binnen de kaders van de RIVM-richtlijnen doorgang te laten vinden. Wij moeten de aankomende tijd dan ook een beroep doen op uw begrip en uw flexibiliteit, waarvoor dank.

Mocht u als gevolg hiervan onverhoopt besluiten het lidmaatschap van uw zoon of dochter te beëindigen, kan dit conform onze Algemene Voorwaarden zonder opzegtermijn (m.u.v. lidmaatschap TopSpetters 44 weken).

Mijn kind heeft voorlopig eens per twee weken les, hoe werkt dit?

We bevinden ons in uitzonderlijke tijden waarin wij met een enorme organisatorische puzzel zorgen voor een verantwoorde en veilige opstart van onze activiteiten. Dit kan niet zonder het doorvoeren van specifieke maatregelen, waaronder het spreiden van lessen. Wij doen er alles aan uw kind zo snel mogelijk gedeeltelijk of volledig zwemles te bieden. In de week dat uw kind geen les heeft, kunt u als alternatief op zaterdag- of zondagochtend zelf komen oefenen in ons zwembad. U ontvangt van ons instructies. Er vindt geen reductie of restitutie op de lidmaatschappen plaats.