MegaSpetters

Zwemvaardigheden na het behalen van het zwemdiploma...

MegaSpetters

Wanneer uw kind het KNZB-zwemdiploma (SuperSpetters) of het C-diploma (Zwem-ABC) heeft behaald, kan uw kind starten met MegaSpetters. Na het behalen van het zwemdiploma is het namelijk erg belangrijk dat uw kind regelmatig blijft zwemmen, zodat de aangeleerde vaardigheden routinematig volledig eigen worden gemaakt. MegaSpetters is gericht op het verbeteren van de zwemslagen en het aanleren van nieuwe zwemvaardigheden. Op een speelse wijze maakt uw kind de verdiepingsslag in het zwemmen. Naast dat uw kind veel zal leren, is het vooral erg leuk voor uw kind!

Tijdens het MegaSpetters-traject wordt op een speelse en leuke manier aandacht geschonken aan vier elementen: de zwemslagen, survival, snorkelen en reddend zwemmen. MegaSpetters is geschikt voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Onze enthousiaste instructeurs maken gebruik van een diversiteit aan materialen en methodieken, waardoor uw kind continu wordt uitgedaagd en vooral veel plezier aan de lessen zal beleven!

Opbouw lestraject

MegaSpetters is opgebouwd uit 4 modules van elk 10 lessen. Tijdens elke module wordt aandacht geschonken aan één van de vier volgende elementen: de zwemslagen, survival, snorkelen en reddend zwemmen. Per module leert uw kind de zwemvaardigheden stapsgewijs aan. De modules zijn onafhankelijk van elkaar, waardoor uw kind op een willekeurig moment kan instromen. Het is enkel mogelijk aan het begin van een module te starten met MegaSpetters, zodat uw kind de gehele module doorloopt.

Uw kind ontvangt aan het einde van de eerste module het MegaSpetters-certificaat en de eerste sticker. Het is mogelijk vier stickers te verdienen. Na afloop van elke module ontvangt uw kind een sticker, waarna het MegaSpetters-traject wordt afgesloten wanneer uw kind alle vier de stickers heeft behaald.

Modules

Module 1: De zwemslagen

Verbeteren van de zwemslagen, aanleren vlinderslag en basis start & keerpunten

Module 2: Survival & reddend zwemmen

Overlevingstechnieken, greeptechnieken en leren redden

Module 3: Snorkelen

Ademhalingstechnieken, onderwaterzwemmen en met een buddy zwemmen

Module 4: Elementair zwemmen

Verbeteren zwemslagen, waterpolo en synchroonzwemmen