ZomerSpetters (vakantiespecial)

Zwemvaardigheden bijspijkeren in de zomervakantie...

ZomerSpetters

ZomerSpetters is gericht op het bijspijkeren van de zwemvaardigheid tijdens de zomervakantie. Wanneer uw kind het zwemdiploma heeft behaald, is het namelijk erg belangrijk de aangeleerde vaardigheden te blijven herhalen. Daarnaast is het voor kinderen die bezig zijn met zwemles van belang ook tijdens de zomerstop in het ritme van de zwemles te blijven, om te voorkomen dat zij een deel van de aangeleerde vaardigheden verliezen. Voor beide doelgroepen is ZomerSpetters een geschikte activiteit.

Tijdens de activiteit ZomerSpetters worden een aantal vaardigheden uit de MiniSpetters- en TopSpetters-trajecten herhaald. Onze instructeurs beoordelen het niveau van uw kind en zullen hierop voortborduren. Naast dat ZomerSpetters effectief is, is het vooral ook erg leuk voor de kinderen. Op een laagdrempelige wijze komen zij spelenderwijs in aanraking met de eerder opgedane vaardigheden. ZomerSpetters is aan te bevelen voor alle MiniSpetters- en TopSpetters kinderen.

De lessen

ZomerSpetters bestaat uit losse lossen op woensdag- en vrijdagmiddag in week 31 t/m week 34. U kunt zelf bepalen voor welke dagen en voor hoeveel lessen u uw zoon of dochter inschrijft. Bij deelname aan vier of meer lessen ontvangt uw zoon of docher het ZomerSpetters-certificaat. U kunt kiezen tussen de tijden 16:00-16:45 en 17:00-17:45. Een les duurt 45 minuten in blokken van een uur. Na de les mag uw zoon of dochter nog eventjes blijven spelen.

  • ZomerSpetters Beginners

    Woensdag- en vrijdagmiddag van 16:00 tot 16:45 of van 17:00 tot 17:45

    Inschrijven
  • ZomerSpetters Gevorderden

    Woensdag- en vrijdagmiddag van 16:00 tot 16:45 of van 17:00 tot 17:45

    Inschrijven