MegaSpetters

Zwemvaardigheden na het behalen van het zwemdiploma...

MegaSpetters

Wanneer uw kind het C-diploma of het KNZB-zwemdiploma heeft behaald, kan uw kind starten met MegaSpetters. Na het behalen van het zwemdiploma is het namelijk erg belangrijk dat uw kind regelmatig blijft zwemmen, zodat de aangeleerde vaardigheden routinematig worden herhaald. MegaSpetters is gericht op het verbeteren van de zwemslagen en het aanleren van nieuwe zwemvaardigheden. Op een speelse wijze maakt uw kind de verdiepingsslag in het zwemmen. Naast dat uw kind veel zal leren, is het vooral erg leuk voor uw kind!

Tijdens het MegaSpetters-traject wordt op een speelse en leuke manier aandacht geschonken aan drie modules: technisch zwemmen, survival & reddend zwemmen en snorkelen. MegaSpetters is geschikt voor kinderen tot ongeveer 8 jaar. Onze enthousiaste instructeurs maken gebruik van een diversiteit aan materialen en methodieken, waardoor uw kind continu wordt uitgedaagd en vooral veel plezier aan de lessen zal beleven! MegaSpetters is mogelijk als vast zwemlestraject óf is op basis van losse lessen.

Opbouw lestraject

MegaSpetters is opgebouwd uit 3 modules van elk 10 lessen. Tijdens elke module wordt aandacht geschonken aan één van de drie volgende elementen: technisch zwemmen, survival & reddend zwemmen en snorkelen. Per module leert uw kind de zwemvaardigheden stapsgewijs aan. De modules zijn onafhankelijk van elkaar, waardoor uw kind op een willekeurig moment kan instromen. Het is enkel mogelijk aan het begin van een module te starten met MegaSpetters, zodat uw kind de gehele module doorloopt.

Uw kind ontvangt aan het einde van de eerste module het MegaSpetters-certificaat en de eerste sticker. Het is mogelijk drie stickers te verdienen. Na afloop van elke module ontvangt uw kind een sticker, waarna het MegaSpetters-traject wordt afgesloten wanneer uw kind alle drie de stickers heeft behaald.

Modules

Module 1: Technisch zwemmen

Verbeteren van de zwemslagen, aanleren vlinderslag en basis start & keerpunten

Module 2: Survival & reddend zwemmen

Overlevingstechnieken, greeptechnieken en leren redden

Module 3: Snorkelen

Ademhalingstechnieken, onderwaterzwemmen en met een buddy zwemmen

Losse lessen

Omdat het erg belangrijk is regelmatig te blijven zwemmen en de aangeleerde vaardigheden te herhalen is MegaSpetters ook mogelijk zónder een lidmaatschap op basis van wekelijkse lessen. Één keer per maand verzorgen wij losse MegaSpetters-terugkomdagen op zaterdagmiddag. Elke les staat in het teken van één van de drie modules: technisch zwemmen, survival & reddend zwemmen of snorkelen. Voor het reserveren van een les klikt u op onderstaande button. De reservering is definitief nadat u een bevestiging heeft ontvangen.

Klik hier om een les te reserveren

Inschrijven

Wanneer u inschrijft voor MegaSpetters willen wij u verzoeken om na te gaan of uw kind in het bezit is van de benodigde zwemdiploma('s). Tijdens het inschrijfproces kunt u de gewenste startdatum alsmede uw voorkeurslestijden aangeven. Uw kind wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en afhankelijk van de wachttijd wordt er een aantal weken voordat de lesgroep van start gaat contact met u opgenomen.

Klik hier om uw kind in te schrijven

  • MegaSpetters lestraject

    De lessen zijn 1x per week en duren 50 minuten.

  • MegaSpetters losse les

    De losse lessen zijn ongeveer 1x per maand en duren 50 minuten.