TopSpetters Brons

Goed leren zwemmen op een leuke manier...

TopSpetters Brons

Het is natuurlijk mogelijk dat jouw kind nog geen vijf jaar is, maar wel volledig watervrij en daarnaast cognitief, motorisch & sociaal-emotioneel een voorsprong heeft op zijn of haar leeftijdsgenootjes. In dat geval kun je kiezen voor het reguliere TopSpetters-zwemlestraject zonder diplomagarantie. TopSpetter Brons (regulier) leidt op tot het volledige ABC-diploma van ZwemOnderwijs Nederland.

Anders dan bij TopSpetters Goud of Zilver (garantiepakket) is het mogelijk dat jouw kind tijdens het zwemlestraject wordt overgeplaatst naar een andere instructeur of een andere tijd wanneer uw kind niet helemaal kan meekomen met de lesgroep. Wij willen namelijk de omgeving van uw kind graag aanpassen aan zijn of haar niveau. TopSpetters Brons (regulier) is op basis van één of twee keer per week zwemles en is mogelijk voor kinderen vanaf 4,5 jaar.

Instapeisen

Om in te kunnen stromen in het zwemlestraject verwachten we dat uw kind volledig watervrij is en dus geen angst heeft voor het water. Uw kind moet zelfstandig kunnen douchen en vanaf de bassinrand in het water kunnen springen. Vervolgens moet uw kind kunnen voortbewegen in het water (met drijfmiddelen of drijfpakje), met het hoofdje onder water durven gaan en zowel op de rug als op de buik durven te drijven en trappelen.

Daarnaast dient uw kind cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gezien in staat zijn om het zwemlestraject in goede orde te kunnen doorlopen. Dit alles ter beoordeling van onze zweminstructeurs. Mocht uw kind nog niet helemaal klaar zijn om te starten met het zwemlestraject raden wij u de activiteit MiniSpetters aan.

Contactmomenten

Kwaliteit van lesgeven en het contact met u als ouder staan bij ons hoog in het vaandel. De zwemles duurt daarom 45 minuten, telkens in blokken van 55 minuten. In de overgebleven 10 minuten hebben onze instructeurs de tijd om u op de hoogte te brengen van de vorderingen van uw kind of om waar nodig extra individuele aandacht aan de kinderen te besteden.

Direct na de eerste les is het mogelijk vrijblijvend advies of tips te vragen aan onze zweminstructeurs. Wij hebben graag een voorspoedig traject voor uw kind en willen in overleg met u als ouder ervoor zorgen dat uw kind het juiste pad bewandeld en extra aandacht krijgt wanneer dit nodig is.

Inschrijven

Wanneer u inschrijft voor TopSpetters Brons (regulier) willen wij u verzoeken om na te gaan of uw kind aan de minimale leeftijd voldoet en of u van mening bent dat uw kind aan de instapeisen voldoet. Tijdens het inschrijfproces kunt u de gewenste startdatum alsmede uw voorkeurslestijden aangeven. Uw kind wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en afhankelijk van de wachttijd wordt er een aantal weken voordat de lesgroep van start gaat contact met u opgenomen.

Klik hier om uw kind in te schrijven (1x per week)

Klik hier om uw kind in te schrijven (2x per week)

  • TopSpetters Brons

    De lessen zijn 1x of 2x per week in groepjes van 5 kinderen.

Wat als mijn kind een zwemles moet missen?

Gedurende het zwemlestraject heeft uw kind recht op 2 inhaallessen. De gemiste les dient binnen 14 dagen te worden ingehaald. Wanneer uw kind onverhoopt langdurig ziek raakt of om een andere reden niet in staat is aan de zwemlessen deel te nemen, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Hoe meld ik mijn kind af voor de zwemles?

Wanneer uw kind een zwemles moet missen, vragen wij u dit (mits mogelijk) 24 uur voor aanvang van de zwemles bij ons kenbaar te maken door te mailen naar afmelden@spetterclub.com. We verzoeken u de reden van afmelding hierbij te vermelden. Een eventuele inhaalles kunt u tijdens de eerstvolgende les inplannen in overleg met de zweminstructeur. De zweminstructeur weet precies in welk lesgroepje uw kind het beste tot zijn of haar recht komt!

Gaan de lessen door tijdens de schoolvakanties?

In de kerstvakantie, in de middelste vier weken van de zomervakantie en op officiële feestdagen zijn er geen reguliere zwemlessen. U hoeft uw kind dan dus ook niet af te melden. Tijdens de overige basisschoolvakanties zijn er wel reguliere zwemlessen.

Kan ik de vorderingen van mijn kind volgen?

Wij geloven in persoonlijk contact en willen u dan ook graag persoonlijk op de hoogte brengen van de vorderingen van uw kind. Na de zwemles heeft u als ouder beurtelings ongeveer tien minuten de tijd om de vorderingen van uw kind met de instructeur te bespreken. Vanaf het moment dat de zwemles is afgelopen, bent u vrij om de zwemzaal te betreden. Daarnaast heeft u vanuit de wachtruimte volledig zicht over het zwembad middels een camera-verbinding. Vanwege de veiligheid van uw kind zijn de camerabeelden enkel live op onze eigen tv en niet digitaal te bekijken.

Mijn kind is niet watervrij, wat nu?

Niet elk kind is direct watervrij en sommige kinderen zijn zelfs bang voor water. Wij adviseren u dan te starten met onze activiteit MiniSpetters, zodat de kosten van het zwemlestraject niet onnodig oplopen en uw kind de motivatie in het zwemmen niet verliest. MiniSpetters is gericht op het -op een leuke manier- watervrij maken van kinderen en kan worden gezien als een goede voorbereiding op het zwemlestraject.

Wat is de wachttijd?

Een wachttijdindicatie is lastig te bepalen omdat onze nieuwe lesgroepen altijd bestaan uit een combinatie van nieuwe kindjes vanuit onze wachtlijst én kindjes die doorstromen vanuit onze activiteit MiniSpetters. Gefaseerd over het jaar heen starten er telkens weer nieuwe zwemlesgroepen wanneer onze huidige lesgroepen afzwemmen. Klik hier voor meer informatie over de wachtlijst.

Hoe groot zijn de zwemlesgroepen?

Een zwemlesgroep bestaat standaard uit 5 kinderen. Wij streven er naar dit aantal zoveel mogelijk vast te houden. Echter is het door verschuivingen tijdens het zwemlestraject mogelijk dat na verloop van tijd de groep uit een zwemmer meer of minder bestaat. Tevens kan er door de mogelijkheid tot inhaallessen incidenteel een extra zwemmer in de groep worden geplaatst.

Kan mijn kind ook alleen een A- of B-diploma behalen?

Wij staan voor "goed leren zwemmen op een leuke manier" en zijn ervan overtuigd dat kinderen pas écht zwemvaardig en zwemveilig zijn na het behalen van het C-diploma. Onze zwemlestrajecten leiden derhalve op tot het officiële C-diploma van ZwemOnderwijs Nederland.

Wij werken met vaste zwemlestrajecten, waarbij de kinderen in een vaste lesgroep op een vaste tijd zwemles krijgen. Wanneer de kinderen volledig zwemvaardig en zwemveilig zijn ontvangen zij het C-diploma. Enkel in uitzonderlijke gevallen geven wij het A-diploma of het B-diploma uit. Dit enkel wanneer het C-diploma niet tot de mogelijkheden behoort.

Waar vinden de zwemlessen plaats?

De lessen vinden plaats in zwembad Aqua Vita te Van der Valk Hotel Tiel.

Bezoekadres:

Zwembad Aqua Vita

Laan van Westroijen 10

4003 AZ Tiel

(Entree Zuid)