TopSpetters Goud

Goed leren zwemmen op een leuke manier...

TopSpetters Goud

TopSpetters Goud (garantiepakket) garandeert u het officiële ABC-diploma van ZwemOnderwijs Nederland voor een vast bedrag. Uw kind zwemt het gehele traject van 10 maanden 2 keer 45 minuten per week in een vaste lesgroep. Wanneer uw kind onverhoopt iets meer tijd nodig heeft voor het zwemtraject dan de beoogde 10 maanden, is dit geen enkel probleem. Geheel kosteloos lest uw kind bij ons door tot hij of zij volledig zwemveilig is en voldoet aan de eisen van het C-diploma. TopSpetters Goud is voor kinderen vanaf 5 jaar. De voordelen van TopSpetters Goud op een rijtje:

 • 2 keer 45 minuten per week
 • In 10 maanden volledig zwemvaardig en zwemveilig (gemiddeld 44 lesweken)
 • Diplomagarantie voor een vast bedrag (betaling in 1, 4, of 8 termijnen)
 • Elke les mogelijkheid tot persoonlijk contact met onze zweminstructeurs
 • Kleine groepjes van 8 kinderen
 • Vaste lestijd en lesgroep

Instapeisen

Tijdens de eerste les beoordelen de zweminstructeurs of uw kind voldoet aan een aantal instapeisen van TopSpetters Goud (garantiepakket), zodat wij ook daadwerkelijk het C-diploma kunnen garanderen binnen 10 maanden. Wanneer uw kind aan deze instapeisen voldoet, kan uw kind starten met het zwemlestraject.

Wanneer uw kind nog niet helemaal aan de instapeisen voldoet of wanneer uw kind op de wachtlijst staat, raden wij u aan te starten met de activiteit MiniSpetters. In deze groep worden kinderen op een plezierige manier watervrij gemaakt, zodat zij binnen afzienbare tijd voldoen aan de instapeisen van TopSpetters Goud.

Klik hier voor de instapeisen

Optimaal leerklimaat

Wij trachten uw kind een zo optimaal mogelijk leerklimaat te bieden waardoor uw kind zich de zwemvaardigheden op een efficiënte wijze toeëigent. Wij staan voor "goed leren zwemmen op een leuke manier" en vinden het daarom belangrijk dat uw kind plezier heeft in de zwemlessen, waardoor de motivatie van uw kind vervolgens overwegend hoog blijft. Zo positioneren onze zweminstructeurs zich hoofdzakelijk in het water, passen zij veel speelse elementen in de lesmethodiek toe en vinden de zwemlessen plaats in relatief warm water.

Daarnaast vinden de zwemlessen standaard twee keer per week plaats, waardoor de leermomenten elkaar snel opvolgen en uw kind maximaal profiteert van het herhalingseffect van de zwemles. Ten slotte blijft uw kind het gehele zwemlestraject in hetzelfde lesgroepje van maximaal 8 kinderen, waardoor uw kind niet tot nauwelijks te maken krijgt met wisselingen in tijd, lesgroep of zweminstructeur.

Contactmomenten

Kwaliteit van lesgeven en het contact met u als ouder staan bij ons hoog in het vaandel. De zwemles duurt daarom 45 minuten, telkens in blokken van 55 minuten. In de overgebleven 10 minuten hebben onze instructeurs de tijd om u op de hoogte te brengen van de vorderingen van uw kind of om waar nodig extra individuele aandacht aan de kinderen te besteden.

Direct na de eerste les is het mogelijk vrijblijvend advies of tips te vragen aan onze zweminstructeurs. Wij hebben graag een voorspoedig traject voor uw kind en willen in overleg met u als ouder ervoor zorgen dat uw kind het juiste pad bewandeld en extra aandacht krijgt wanneer dit nodig is.

Inschrijven

Wanneer u inschrijft voor TopSpetters Goud (garantiepakket) willen wij u verzoeken om na te gaan of uw kind aan de minimale leeftijd voldoet en of u van mening bent dat uw kind aan de instapeisen voldoet. Tijdens het inschrijfproces kunt u de gewenste startdatum alsmede uw voorkeurslestijden aangeven. Uw kind wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en afhankelijk van de wachttijd wordt er een aantal weken voordat de lesgroep van start gaat contact met u opgenomen.

Klik hier om uw kind in te schrijven

 • TopSpetters Goud

  De lessen zijn 2x per week en vinden op plaats op maandag en donderdag.

 • TopSpetters Goud

  De lessen zijn 2x per week en vinden op plaats op dinsdag en vrijdag.

 • TopSpetters Goud

  De lessen zijn 2x per week en vinden op plaats op woensdag en zaterdag.

Wat zijn de instapeisen van TopSpetters Goud (garantiepakket)?

Instapeisen klinkt heel zwaar, maar zo is dat natuurlijk niet bedoeld. Onze instructeurs beoordelen uw kind op een aantal aspecten, zodat wij u het C-diploma kunnen garanderen in ongeveer 10 maanden. Op het moment dat uw kind er langer over doet, betaalt u op dat moment niks extra.

Om in te kunnen stromen in het zwemlestraject met diplomagarantie verwachten we dat uw kind enigszins watervrij is en dus geen angst heeft voor het water. Uw kind moet zelfstandig kunnen douchen en met één hand aan de bassinrand in het water kunnen springen. Vervolgens moet uw kind kunnen voorbewegen in ondiep water, met het hoofdje onder water durven gaan en op de rug kunnen drijven en trappelen. Daarnaast dient uw kind cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gezien in staat zijn om het zwemlestraject in goede orde te kunnen doorlopen. Dit alles ter beoordeling van onze zweminstructeurs.

Wat als mijn kind een zwemles moet missen?

Gedurende het zwemlestraject mag uw kind voor maximaal 5 zwemlessen worden afgemeld. Voor 3 van deze 5 afgemelde lessen heeft u recht op een inhaalles. De gemiste les dient binnen 14 dagen te worden ingehaald. Wij raden u aan gebruik te maken van de mogelijkheid tot inhalen, zodat uw kind niet teveel vertraging oploopt. Wanneer u meer dan 5 zwemlessen afmeldt, vervalt de diplomagarantie. Uw kind kan in dat geval het zwemlestraject uiteraard gewoon voortzetten (eventueel in een andere lesgroep wanneer uw kind achter is geraakt op de lesgroep). Wanneer uw kind onverhoopt langdurig ziek raakt of om een andere reden niet in staat is aan de zwemlessen deel te nemen, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Hoe meld ik mijn kind af voor de zwemles?

Wanneer uw kind een zwemles moet missen, vragen wij u dit 24 uur voor aanvang van de zwemles bij ons kenbaar te maken door te mailen naar afmelden@spetterclub.com. We verzoeken u de reden van afmelding hierbij te vermelden. Een eventuele inhaalles kunt u tijdens de eerstvolgende les inplannen in overleg met de zweminstructeur. De zweminstructeur weet precies in welk lesgroepje uw kind het beste tot zijn of haar recht komt!

Zijn er tijdens de schoolvakanties zwemlessen?

In de kerstvakantie en in de middelste vier weken van de zomervakantie zijn er geen reguliere zwemlessen. U hoeft uw kind dan dus ook niet af te melden. Tijdens de overige basisschoolvakanties zijn er wel reguliere zwemlessen.

Kan ik de vorderingen van mijn kind volgen?

Wij geloven in persoonlijk contact en willen u dan ook graag persoonlijk op de hoogte brengen van de vorderingen van uw kind. Na de zwemles heeft u als ouder beurtelings ongeveer tien minuten de tijd om de vorderingen van uw kind met de instructeur te bespreken. Vanaf het moment dat de zwemles is afgelopen, bent u vrij om de zwemzaal te betreden. Daarnaast heeft u vanuit de horecagelegenheid te allen tijden volledig uitzicht over het zwembad.

Mijn kind is niet watervrij, wat nu?

Niet elk kind is direct watervrij en sommige kinderen zijn zelfs bang voor water. Wij adviseren u dan te starten met onze activiteit MiniSpetters, zodat de kosten van het zwemlestraject niet onnodig oplopen en uw kind de motivatie in het zwemmen niet verliest. MiniSpetters is gericht op het -op een leuke manier- watervrij maken van kinderen en kan worden gezien als een goede voorbereiding op het zwemlestraject.

Wat is de wachttijd?

Een wachttijdindicatie is lastig te bepalen omdat onze nieuwe lesgroepen altijd bestaan uit een combinatie van nieuwe kindjes vanuit onze wachtlijst én kindjes die doorstromen vanuit onze activiteit MiniSpetters. Gefaseerd over het jaar heen starten er telkens weer nieuwe zwemlesgroepen wanneer onze huidige lesgroepen afzwemmen. Klik hier voor meer informatie over de wachtlijst.

Hoe groot zijn de zwemlesgroepen?

Een zwemlesgroep bestaat standaard uit 8 kinderen. Wij streven er naar dit aantal zoveel mogelijk vast te houden. Echter is het door verschuivingen tijdens het zwemlestraject mogelijk dat na verloop van tijd de groep uit een zwemmer meer of minder bestaat. Tevens kan er door de mogelijkheid tot inhaallessen incidenteel een extra zwemmer in de groep worden geplaatst.

Kan mijn kind ook alleen een A- of B-diploma behalen?

Wij staan voor "goed leren zwemmen op een leuke manier" en zijn ervan overtuigd dat kinderen pas écht zwemvaardig en zwemveilig zijn na het behalen van het C-diploma. Onze zwemlestrajecten leiden derhalve op tot het officiële C-diploma van ZwemOnderwijs Nederland.

Wij werken met vaste zwemlestrajecten, waarbij de kinderen in een vaste lesgroep op een vaste tijd zwemles krijgen. Wanneer de kinderen volledig zwemvaardig en zwemveilig zijn ontvangen zij het C-diploma. Enkel in uitzonderlijke gevallen geven wij het A-diploma of het B-diploma uit. Dit enkel wanneer het C-diploma niet tot de mogelijkheden behoort.

Waar vinden de zwemlessen plaats?

De lessen vinden plaats in zwembad Aqua Vita te Van der Valk Hotel Tiel.

Bezoekadres:

Zwembad Aqua Vita

Laan van Westroijen 10

4003 AZ Tiel

(Entree Zuid)

Wat houdt diplomagarantie in?

Wanneer uw kind onverhoopt iets meer tijd nodig heeft voor het zwemtraject dan de voorgestelde 10 maanden, is dit geen enkel probleem. Geheel kosteloos lest uw kind bij ons door tot hij of zij volledig zwemveilig is en voldoet aan de eisen van het C-zwemdiploma. Wij bieden garantie tot maximaal 25 procent aan gratis extra lessen, berekend over het gemiddeld aantal lessen wat staat voor het TopSpetters-zwemlestraject (zie Algemene Voorwaarden)