MegaSpetters

MegaSpetters

MegaSpetters is op basis van één keer per week 50 minuten les, is een abonnement per 4 weken en wordt aan het eind van elke periode van 4 weken per automatische incasso voldaan. De prijs is exclusief eenmalig inschrijfgeld en kosten van het certificaat. De minimale duur van het abonnement is 3 periodes van 4 weken (totaal 12 weken). Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd en is vervolgens elke periode opzegbaar, met een gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen.

 • MegaSpetters

  normaal € 11,25
  9,75 / week
  Abonnement ≥12 weken
  € 16,75 inschrijfkosten
  € 19,75 materialenpakket
  € 9,75 extra kosten
  • 1x 55 minuten per week
  • Inclussief 2 inhaallessen (mits beschikbaar)
  • Vaste tijd en -zweminstructeur
  • Vanaf 5 jaar
Loopt de automatische incasso door in de vakanties?

Tijdens de kerstvakantie en zomervakantie Regio Midden zijn er geen reguliere lessen. De abonnementen worden tijdens deze periodes gepauzeerd, wat betekent dat er niet wordt geïncasseerd. Mocht u gebruik willen maken van extra lessen tijdens deze periodes zullen wij dit middels een eenmalige incasso bij u incasseren. Tijdens de overige basisschoolvakanties gaan de lessen gewoon door en zal het abonnement wat voor u geldt, worden geïncasseerd.

Krijg ik gemiste lessen vanwege feestdagen vergoed?

Op officiële feestdagen zijn wij gesloten en zijn er geen lessen. In de abonnementstarieven zijn het missen van deze dagen opgenomen. Er vindt dus geen restitutie plaats voor de gemiste lessen op deze dagen.

Wanneer wordt er geïncasseerd?

De activiteit MegaSpetters wordt geïncasseerd aan het eind van de periode. U ontvangt enkele dagen van te voren een notificatie met daarin het bedrag en de afschrijvingsdatum. Wanneer de activiteit midden in een periode wordt gestart, zal het abonnementsgeld van deze gedeeltelijke periode naar rato worden berekend. Tevens wordt het inschrijfgeld en het certificaat bij de eerste betaling opgeteld.

Periodes

1 Week 2 t/m 5 (incasso in week 6)

2 Week 6 t/m 9 (incasso in week 10)

3 Week 10 t/m 13 (incasso in week 14)

4 Week 14 t/m 17 (incasso in week 18)

5 Week 18 t/m 21 (incasso in week 22)

6 Week 22 t/m 25 (incasso in week 26)

7 Week 26, 27, 28, 35 (incasso in week 36)

8 Week 36 t/m 39 (incasso in week 40)

9 Week 40 t/m 43 (incasso in week 44)

10 Week 44 t/m 47 (incasso in week 48)

11 Week 48 t/m 51 (incasso in week 52)

Zit ik meteen aan een abonnement vast?

We begrijpen dat u graag eerst de les wilt ervaren alvorens u een vast abonnement afsluit. Daarom bieden wij u de gelegenheid na de eerste les af te zien van het abonnement wanneer u besluit dat onze activiteit MegaSpetters toch niet helemaal bij u en uw kind past. U dient dit schriftelijk voor aanvang van de volgende les bij ons aan te geven.