MiniSpetters

MiniSpetters

MiniSpetters is op basis van één keer per week 35 minuten les, is een abonnement per 4 weken en wordt aan het eind van elke periode van 4 weken per automatische incasso voldaan. De prijs is exclusief eenmalig inschrijfgeld en kosten van het certificaat. De minimale duur van het abonnement is 3 periodes van 4 weken (totaal 12 weken). Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd en is vervolgens elke periode opzegbaar, met een gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen.

 • MiniSpetters

  normaal € 8,75
  8,25 / week
  Abonnement ≥12 weken
  € 18,75 inschrijfkosten
  € 9,75 extra kosten
  • 1x 35 minuten per week
  • Inclusief 2 inhaallessen
  • Communicatiemoment na de les
  • Vloeiende doorstroom naar TopSpetters
  • Vanaf 4 jaar
Loopt de automatische incasso door in de vakanties?

Tijdens de kerstvakantie en de middelste vier weken van de zomervakantie Regio Midden zijn er geen reguliere lessen. De abonnementen worden tijdens deze periodes gepauzeerd, wat betekent dat er niet wordt geïncasseerd. Mocht u gebruik willen maken van extra lessen tijdens deze periodes zullen wij dit middels een eenmalige incasso bij u incasseren. Tijdens de overige basisschoolvakanties gaan de lessen gewoon door en zal het abonnement wat voor u geldt, worden geïncasseerd.

Krijg ik gemiste lessen vanwege feestdagen vergoed?

Op officiële feestdagen zijn wij gesloten en zijn er geen lessen. In de abonnementstarieven zijn het missen van deze dagen opgenomen. Er vindt dus geen restitutie plaats voor de gemiste lessen op deze dagen.

Wanneer wordt er geïncasseerd?

De activiteit MiniSpetters wordt geïncasseerd aan het eind van de periode. U ontvangt enkele dagen van te voren een notificatie met daarin het bedrag en de afschrijvingsdatum. Wanneer de activiteit midden in een periode wordt gestart, zal het abonnementsgeld van deze gedeeltelijke periode naar rato worden berekend. Tevens wordt het inschrijfgeld en het certificaat bij de eerste betaling opgeteld.

Periodes

1 Week 2 t/m 5 (incasso in week 6)

2 Week 6 t/m 8 en week 12 (incasso in week 13)*

3 Week 13 t/m 16 (incasso in week 17)

4 Week 17 t/m 20 (incasso in week 21)

5 Week 21 t/m 24 (incasso in week 25)

6 Week 25 t/m 28 (incasso in week 29)

7 Week 29, 30, 35, 36 (incasso in week 37)**

8 Week 37 t/m 40 (incasso in week 41)

9 Week 41 t/m 44 (incasso in week 45)

10 Week 45 t/m 48 (incasso in week 49)

11 Week 49 t/m 2 (incasso in week 3)***

* Week 9 t/m 11 zijn komen te vervallen wegens sluiting van het zwembad.

** Week 31 t/m 34 komen te vervallen wegens de zomerstop.

*** Week 52 en week 1 komen te vervallen wegens de winterstop.

Zit ik meteen vast aan het abonnement?

We begrijpen dat u graag eerst de les wilt ervaren alvorens u een vast abonnement afsluit. Daarom bieden wij u de gelegenheid na de eerste les af te zien van het abonnement wanneer u besluit dat onze activiteit MiniSpetters toch niet helemaal bij u en uw kind past. U dient dit schriftelijk voor aanvang van de volgende les bij ons aan te geven.