PeuterSpetters

PeuterSpetters

PeuterSpetters is op basis van één keer per week 25 minuten les, is een abonnement per 4 weken en wordt aan het einde van elke periode van 4 weken per automatische incasso voldaan. De prijs is exclusief eenmalig inschrijfgeld. De minimale duur van het abonnement is 3 periodes van 4 weken (totaal 12 weken). Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd en is vervolgens elke periode opzegbaar, met een opzegtermijn van één periode (4 weken).

 • PeuterSpetters

  normaal € 8,25
  7,25 / week
  Abonnement ≥12 weken
  € 18,75 inschrijfkosten
  • 1x 25 minuten per week
Loopt de automatische incasso door in de vakanties?

Tijdens de kerstvakantie en de middelste vier weken van de zomervakantie Regio Midden zijn er geen reguliere lessen. De abonnementen worden tijdens deze periodes gepauzeerd, wat betekent dat er niet wordt geïncasseerd. Mocht u gebruik willen maken van extra lessen tijdens deze periodes zullen wij dit middels een eenmalige incasso bij u incasseren. Tijdens de overige basisschoolvakanties gaan de lessen gewoon door en zal het abonnement wat voor u geldt, worden geïncasseerd.

Krijg ik gemiste lessen vanwege feestdagen vergoed?

Op officiële feestdagen zijn wij gesloten en zijn er geen lessen. In de abonnementstarieven zijn het missen van deze dagen opgenomen. Er vindt dus geen restitutie plaats voor de gemiste lessen op deze dagen.

Wanneer wordt er geïncasseerd?

De activiteit PeuterSpetters wordt geïncasseerd aan het eind van de periode. U ontvangt enkele dagen van te voren een notificatie met daarin het bedrag en de afschrijvingsdatum. Wanneer de activiteit midden in een periode wordt gestart, zal het abonnementsgeld van deze gedeeltelijke periode naar rato worden berekend. Tevens wordt het inschrijfgeld bij de eerste betaling opgeteld.

Periodes

1 Week 3 t/m 6 (incasso in week 7)

2 Week 7 t/m 10 (incasso in week 11)

3 N.v.t.

4 Week 11 en 24 t/m 26 (incasso in week 27)*

5 Week 27 t/m 30 (incasso in week 31)

6 Week 35 t/m 38 (incasso in week 39)

7 Week 39 t/m 42 (incasso in week 43)

8 Week 43 t/m 46 (incasso in week 47)

9 Week 47 t/m 50 (incasso in week 51)

1 Week 51 en 1 t/m 3 (incasso in week 4)**

* Week 12 t/m 23 komen te vervallen wegens onze noodgedwongen sluiting.
** Week 52 en week 53 komen te vervallen wegens de winterstop.

Zit ik meteen aan het abonnement vast?

We begrijpen dat u graag eerst de les wilt ervaren alvorens u een vast abonnement afsluit. Daarom bieden wij u de gelegenheid na de eerste les af te zien van het abonnement wanneer u besluit dat onze activiteit PeuterSpetters toch niet helemaal bij u en uw kind past. U dient dit schriftelijk voor aanvang van de volgende les bij ons aan te geven.