Voorwaarden

Instapeisen TopSpetters

Instapeisen klinkt een beetje zwaar, maar zo is dat natuurlijk niet bedoeld. Onze instructeurs beoordelen uw kind op een aantal aspecten, zodat uw kind in goede orde het zwemlestraject kan doorlopen. Om in te kunnen stromen in het zwemlestraject verwachten we dat uw kind volledig watervrij is en dus geen angst heeft voor het water. Uw kind moet zelfstandig kunnen douchen en vanaf de bassinrand in het water kunnen springen. Vervolgens moet uw kind kunnen voortbewegen in ondiep water of met een drijfpakje kunnen voortbewegen in diep water, met het hoofdje onder water durven gaan en zowel op de rug als op de buik durven te drijven en trappelen. Daarnaast dient uw kind cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gezien in staat zijn om het zwemlestraject in goede orde te kunnen doorlopen. Dit alles ter beoordeling van onze zweminstructeurs.

Garantievoorwaarden garantiepakket

Gedurende het zwemlestraject mag uw kind voor maximaal 5 zwemlessen worden afgemeld. Voor 3 van deze 5 afgemelde lessen heeft u recht op een inhaalles. De gemiste les dient binnen 14 dagen te worden ingehaald. Inhalen is niet verplicht en afgemelde lessen worden niet weggestreept tegenover ingehaalde lessen. Echter raden wij u aan gebruik te maken van de mogelijkheid tot inhalen, zodat uw kind niet teveel vertraging oploopt. Wanneer u voor meer dan 5 zwemlessen afmeldt, vervalt de diplomagarantie. Uw kind kan in dat geval het zwemlestraject uiteraard gewoon voortzetten (eventueel in een andere lesgroep wanneer uw kind achter is geraakt op de lesgroep).

Wanneer uw kind onverhoopt langdurig ziek geraakt of om een andere reden niet in staat is aan de zwemlessen deel te nemen, vragen wij u contact met ons op te nemen. Wanneer uw kind langer dan tien maanden (44 lesweken, TopSpetters Goud) of langer dan vijftien maanden (66 lesweken, TopSpetters Zilver) nodig heeft voor het zwemlestraject, wordt het vervolg van het zwemlestraject kosteloos (tot een maximum van 25 procent aan gratis extra lessen, klik hier voor onze Algemene Voorwaarden). Er mag vervolgens voor één extra les worden afgemeld en ingehaald.

Betalingsvoorwaarden garantiepakket

TopSpetters Goud (garantiepakket) en TopSpetters Zilver (garantiepakket) zijn op basis van afkoop van het gehele zwemlestraject. U heeft de mogelijkheid om het totaalbedrag in 1 termijn (factuur), in 4 termijnen (automatische incasso) of in 8 termijnen (automatische incasso) te voldoen. De betaling van de termijnen vindt plaats in achtereenvolgende perioden van vier weken. Het totaalbedrag omvat de kosten van het materialenpakket, de kosten van het diplomazwemmen en de kosten van de normale duur van het zwemlestraject (TopSpetters Goud: 44 lesweken, TopSpetters Zilver: 66 lesweken).

TopSpetters Goud (garantiepakket) en TopSpetters Zilver (garantiepakket) zijn op basis van een vast bedrag. Wanneer uw kind eerder toe is aan het afzwemmen, vindt er geen restitutie plaats van niet genoten zwemlessen. U heeft het recht het afzwemmen uit te stellen tot de normale duur van het zwemlestraject (TopSpetters Goud: 44 lesweken, TopSpetters Zilver: 66 lesweken) is bereikt.